Thông tin liên hệ :

PRINT SHOP | In nhanh – Lấy ngay trong ngày

Thông tin liên hệ:
PRINT SHOP QUẬN 3
Địa chỉ: Lầu 6, số 596 Nguyễn Đình Chiểu, P.3, Quận 3
Điện thoại: (028) 22 636 999 | (028) 22 646 999
PRINT SHOP QUẬN 7
Địa chỉ: 132 Đường 79, Phường Tân Quy, Quận 7
Điện thoại: (028) 22 458 458 | (028) 22 459 459
Email: sales@printshop.com.vn
Website: www.printshop.com.vn